NemaSamaj.Com

 

Dedicated to Nema Caste since 2005

 
 
 
.

Nema Directories
Nema Matrimonial
Nema Business Directory
Dharamshala / Bhawan
Nema Gruops & Socities
Programmes
Photo Gallery
   
   नेमा समाज, उज्जैन
 

श्री दशा नीमा पंचायत, उज्जैन

 
अध्यक्ष श्री द्वारकादासजी नीमा (मामाजी)    

उपाध्यक्ष   

श्री चंद्रप्रकाश जवेरी    
मंत्री श्री नलिन जी नीमा    
उपमंत्री श्री बालकृष्ण जी नीमा    
कोषाध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार जी नीमा 09893003999  
सदस्य श्री अरुण जी गुप्ता 09301325458  
सदस्य श्री अशोकजी नीमा पिपलोदा वाले    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terms & Conditions